Posted on

Det blir som et såkalt ferielån, bare at det er et forbrukslån man tar opp for å finansiere ferien. Forbrukslån er lån uten sikkerhet.

Det er en del ting som må være på plass for at et ferielån skal være aktuelt for deg. Først og fremst kan du ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger.

Dette er ulempene

Når det ikke tas pant i et lån medfører dette en veldig mye større risiko for långiver. Det er bare din inntekt som blir stående som sikkerhet for lånet. Skulle du miste denne inntekten er sannsynligheten stor for at du ikke vil klare å betale tilbake lånet.

Samtlige lån tilbys uten sikkerhet med en høy effektiv rente. Det er vanlig at denne ligger på mellom 10% og 25%. Sammenligner vi med for eksempel et boliglån, med sikkerhet i boligen, er dette veldig høyt.

Du bør også være oppmerksom på at effektivt rentetilbud vil være helt avhengig av lånebeløpet ditt. Større lån vil medføre en lavere rente og visa versa. Lengde på nedbetalingsperioden vil også ha mye å si for totalkostnaden på lånet.

Altså er den store ulempen med ferielån at de koster deg en god del penger. Du bør ikke låne deg til luksus for renteutgiftene vil i tillegg medføre en dyrere ferie enn den man betaler med oppsparte penger.