Posted on

Under Covid-19 pandemien så er det blitt mer vanlig med hjemmekontor. For å unngå nærkontakt med kolleger, kunder, leverandører, osv. – er det mange tomme bygg i byene. Men det er også et annet sted man kan ha et isolert kontor: HYTTA!

Mer info om Covid 19: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Det typiske hjemmekontoret

For å kunne jobbe effektivt på et hjemmekontor, så bør det gjenspeile hva man har på sitt kontor ellers. Et eksempel på hva man har på kontor i Oslo er alt i fra PC, skjermer, arkiv og mere som trengs. Alt dette får man jo ikke hjemme, men man må kompansere med hva som er mulig.

Hjemmekontor
Foto: stocksnap.io

I dagens jobb trenger man vel bare en laptop, da printeren og scannerens behov blir mindre og mindre. Tidligere da man gjerne kommuniserte via post, måtte man først skrive det man ønsket, printe ut det som skulle sendes, kjøpe porto før man til slutt kunne legge det i utboksen på kontoret for utsending. Denne flyten har blitt langt mer effektiv, for ikke å snakke om mer miljøvennlig.

Mange motstandere mot den digitale tidsalderen argumenterer for at strømforbruket som følger av den digitale transformasjonen har flere skadelige sidevirkninger enn den tidligere postgangen. Det finnes flere argumenter for dette, men de fleste heller mot at den økte effektiviteten, og behovet for fysisk transport og print oppveier for de negative virkningene.

Uavhengig av dette ser vi at flere og flere klarer å jobbe effektivt fra sine hjemmekontor, og det blir viktigere og viktigere for arbeidsgiver å fasilitere for at de ansatte trives, både hjemme men også på hytta. Hva fremtiden vil bringe er umulig å si, men fremveksten av digitale hjelpemidler er utvilsomt i gang og har gått mye raskere enn man hadde forventet i tiden før Covid-19.