Posted on

De siste årene har PRV (Det svenske patentverket) fått en rekke søknader om å registrere Nicolas Paul Gustaf som varemerke. Dette er navnet på den svenske prinsen som ble født i 2015. Dette har skjedd hver gang nye kongelige navn har blitt offentliggjort i Sverige, ifølge PRV.

Kan navn registreres uten samtykke?

Ifølge varemerkeloven, kan ikke et varemerke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver dersom det inneholder noe som kan oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller portrett, med mindre det åpenlyst siktes til person som har dødd for veldig lenge siden.

«Navn» inkluderer i tillegg til navn som er beskyttet etter navneloven, navn som entydig peker på en bestemt person.

Bestemmelsen fungerer som et vern for bestemte personer og bærere av vernede slektsnavn, på den måten slipper de å se navnet sitt bli brukt kommersielt eller bli assosiert med noe de ikke vil bli assosiert med. Dette gjelder også for portretter av bestemte personer som du ikke kan registrere som varemerke uten samtykke.

Husk at maksimal grense for vernede etternavn er 200 bærere, og dersom du selv ikke har navnet, trenger du samtykke fra samtlige bærere for å kunne bruke navnet som et varemerke.

Disse navnene er registrert som varemerker i Norge

Blant varemerker som er registrert i Norge, finner man navn som Bjørn Dæhlie, Kari Traa, Skavlan, Lars Monsen, Drillo, Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo. Blant utenlandske navn er Elvis, Michael Jackson, Justin Bieber og Britney Spears varemerker. Merkene er enten registrert selv eller via firmaer som har fått samtykke til en registrering.

Blant de kongelige i Norge er blant annet Kong Haakon og Sonja registrerte varemerker for sjokoladeprodukter. I disse tilfellene har sjokoladeprodusenten fått godkjenning fra slottet.

Et annet godkjent varemerke er Hnerik Ibsen, dette er godkjent fordi det viser til en historisk person som er død for lengre tid siden, noe varemerkeloven krever.

Altså kan du ikke uten videre registrere navnet til en eller annen kjent person som varemerke før du har en godkjenning. Du kan derimot registrere ditt eget navn.

Dersom navnet er særpreget og du har fått samtykke, kan det registreres for alle varer og tjenester.

Viktig å ha en tanke bak navnet

For å få et så godt innpass som mulig i et åpent marked, er navnet et av de viktigste virkemidlene man har. Det er nettopp navnet som kommer til å skille deg fra konkurrentene og som kan gi ønsket identitet eller profil. Navnet kan gi dine kunder signaler om forretningsidéen til bedriften din, eller om produktet/tjenestens innhold. Det er navnet som er grunnlaget for en viktig kundelojalitet.

Navnet du velger å gå for på produktet, tjenesten eller bedriften din, kan altså bli til stor hjelp. Det kan også bli skjebnesvangert dersom du velger feil.